قوانین شرکت کاربران در فوتبال فانتزی سایت نود

قوانین-شرکت-کاربران-در-فوتبال-فانتزی-سایت-نود

وب سایت رسمی برنامه نود- اگر می خواهید در فوتبال فانتزی سایت نود شرکت کنید بهتر است با قوانین شرکت در فوتبال فانتزی آشنا شوید:

ـ تیم شما باید شامل ۱۵ بازیکن باشد: ۲ دروازه بان، ۵ مدافع، ۵ هافبک، ۳ مهاجم

ـ بودجه در دسترس برای خرید بازیکنان ۱۰۰ واحد است. مجموع قیمت بازیکنان تیم شما نباید از ۱۰۰ واحد بیشتر شود.

ـ از هر تیم لیگ برتری، حداکثر ۳ بازیکن می توانید داشته باشید.

ـ تا سوت آغاز اولین بازی هر هفته، فرصت دارید تا ۱۱ بازیکن اصلی خود را تعیین کنید. عملکرد این ۱۱ بازیکن در بازیهای لیگ، امتیازهای تیم شما خواهد بود. با شروع اولین بازی هر هفته، دیگر شانسی برای تعویض و جابجایی بازیکن برای بازی های آن هفته ندارید.

ـ اگر بازیکنی از ترکیب ۱۱ نفره شما در آن هفته بازی نکند، سیستم به صورت خودکار یکی از بازیکنان ذخیره و هم پست را جایگزین می کند.

ـ کاپیتان تیم خود را از بین ۱۱ بازیکن اصلی انتخاب کنید. توجه کنید که امتیاز کاپیتان در هر هفته، دو برابر خواهد شد!

ـ بعد از پایان بازی¬های هر هفته، می توانید هرکدام از ۱۱ نفر اصلی را با بازیکنان ذخیره عوض کنید تا ترکیب تان را اصلاح کرده باشید.

ـ اگر از بازیکنی راضی نیستید یا می خواهید بازیکن جدیدی را وارد تیمتان کنید، برای هرهفته، سهمیه یک جابجایی بازیکن بدون امتیاز منفی دارید. مثلا مهاجم افت کرده تیمتان را بیرون می برید و کسی که در اوج قرار دارد را جایگزین می کنید. البته محدودیت بودجه همچنان سرجایش است!

ـ اگر اوضاع تیمتان نامساعد است و جابجایی های بیشتری نیاز دارید، باید امتیازهای منفی را هم به جان بخرید! به جز یک سهمیه  جابجایی هفتگی، به ازای هر جابجایی اضافی ۴ امتیاز منفی به تیم شما تعلق خواهد گرفت.

ـ در طول فصل اجازه استفاده از یک فرصت جابجایی نامحدود دارید. زمانی میرسد که از اکثر بازیکنان تیم خود راضی نیستید و می خواهید مانند روز اول، تیم خود را از نو بسازید. در حالت عادی، جابجایی های دوم به بعد، هر کدام ۴ امتیاز منفی دارند. پس فرصت جابجایی نامحدود را فعال می کنید و در آن هفته خاص، هر تعداد که نیاز دارید از ترکیب ۱۱ نفره تان بازیکن خارج می کنید و بازیکن جدید می خرید.

ـ برای اتفاقات مهم یک مسابقه فوتبال نرخ امتیازها به صورت زیر تعیین شده است:

حضور در بازی (تا ۵۹ دقیقه): ۱ امتیاز

حضور در بازی (۶۰ دقیقه و بیشتر): ۲ امتیاز

گل برای دروازه بان: ۸ امتیاز

گل برای مدافع: ۶ امتیاز

گل برای هافبک: ۵ امتیاز

گل برای مهاجم: ۴ امتیاز

پاس گل برای دروازه بان: ۵ امتیاز

پاس گل برای مدافع، هافبک و مهاجم: ۳ امتیاز

بسته نگه داشتن دروازه برای دروازه بان و مدافع (در صورت حداقل ۶۰ دقیقه حضور در بازی): ۴ امتیاز

بسته نگه داشتن دروازه برای هافبک (در صورت حداقل ۶۰ دقیقه حضور در بازی): ۱ امتیاز

به ازای هر دو گل خورده برای دروازه بان و مدافع: ۱- امتیاز

بدست آوردن پنالتی*: ۲ امتیاز

ارتکاب خطای پنالتی: ۲- امتیاز

مهار پنالتی: ۵ امتیاز

از دست دادن پنالتی: ۲- امتیاز

گل به خودی: ۲- امتیاز

دریافت کارت زرد: ۱- امتیاز

دریافت کارت قرمز**: ۳- امتیاز

به بهترین بازیکن زمین 3 امتیاز، به دومین بازیکن برتر 2 و به سومین بازیکن یک امتیاز مثبت تعلق می گیرد. این رده بندی بر مبنای نمرات سایت نود صورت می گیرد

به ازای هر 3 مهار دروازه بان یک امتیاز مثبت در نظر گرفته می شود

 

* در صورتی که روی یک بازیکن خطا انجام شود، آن بازیکن امتیاز بدست آوردن پنالتی را کسب می کند. توجه کنید که خطای هند منجر به پنالتی، چنین امتیازی را به بازیکنی که ضربه منجر به خطای هند را زده است، نمی دهد.

** در شرایط اخذ دو کارت زرد که منجر به کارت قرمز می شود، امتیاز منفی همان ۳ امتیاز خواهد بود.